27. 2. 2019

Biblický večer

JAKUBŮV NÁVRAT
Když se zeťovi, který je navíc z cizí země, začne dařit lépe než tchánovi, je problém v jejich vzájemném vztahu doslova na spadnutí. A přesně to se stane Jakubovi: Lában, otec jeho dvou manželek, se s nelibostí dívá na to, že mu Bůh žehná. Vzájemný spor se vyostří, když se Jakub rozhodne utéct z jeho domu bez toho, aby mu svůj záměr oznámil. Vezme své ženy i děti, jakož i svůj majetek a vrací se zpět do svého rodného domu. Jeho milovaná manželka Ráchel však ukradne z domu svého otce domácí modly. A to je důvod k tomu, aby tuto karavanu Lában pronásledoval…
Genesis 30,26-31,54

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.