Aktuality


dnes

I v době prázdnin otevřený kostel v pátek

V pátek již od 15:00 hod bude otevřen kostl pro soukromou modlitbu, adoraci, zastavení po uplynulém týdnu. Od 17:30 mše svatá.Sledujte nás na
našem facebooku


23. 12. 2021

Poslední letošní Roráty - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši svaté svítit pouze plameny svíček.
K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista, k níž můžeme zařadit jak cvičení se v sebeovládání, tak i naslouchání hlasu proroků, obsažených ve Svatém Písmu. Obojí lze spojit při návštěvě rorátních mších u Sv. Gotharda každý čtvrtek ráno v 6:30, a to včetně posledního adventního čtvrtku 23. prosince.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.