20. 2. 2022

Haléř svatého Petra

Svatopetrský haléř, v románských církvích nazývaný rovněž Denár sv. Petra, byl poprvé zaveden v anglosaské církvi na ostrovech v 8. století, když tamní král Offa poslal papeži na kontinentě daň ze svých příjmů, které mu plynuly z církevních majetků, aby tím vyjádřil sounáležitost s univerzální církví, podporu nástupci sv. Petra (a podle některých legend také odčinil nějaký vážný zločin, který měl jako mladý král spáchat). Tato praxe se pak opakovala každoročně až do roku 1534, kdy anglický král Jindřich VIII. tento zvyk zrušil. V roce 1960 na tuto praxi navázali angličtí, belgičtí, francouzští a rakouští biskupové, když prostřednictvím svých apoštolských nunciů poslali do papežské pokladny nemalý finanční příspěvek, který měl následně Svatý otec použít jménem celé církve pro pomoc tam, kde to nejvíce někdo potřebuje. A tak je tomu dodnes: papež František velmi přísně dohlíží, aby nenastalo zneužití těchto peněz (jako v nedávné minulosti), kdy tyto peníze sloužily mj. také na nákup lukrativních nemovitostí.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.