20. 4. 2022

Biblický večer

142. POKOJNÉ OBĚTI A OBĚTI ZA HŘÍCH
Leviticus, kap. 3 a 4

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Další předpisy rozlišují několik situací, v nichž může člověk obětovat něco ze svého stáda, přičemž zvlášť je zdůrazněná potřeba oběti v případech, kdy nastane porušení Božího řádu neuposlechnutím některého z jeho příkazů. Pokud tak společenství anebo jednotlivec učiní vědomě, stává se jeho povinností nejen si toto provinění přiznat, ale učinit pokání konkretizované právě zřeknutím se toho, co mu zajišťuje živobytí. Mnohem více než dnešní člověk si Izraelité měli těmito kroky uvědomovat, že smyslem jejich života, a tím celé jejich existence, je pouze a jedině přijít svým životem k životu s Hospodinem, tedy do ráje, z něhož byl člověk po hříchu vyhnán. Oběť každého provinilce měla „bolet“, proto má obětovat nejen jakékoli zvíře, ale zvíře nejlepší, bezchybné, tedy to, které by si jinak hýčkal právě pro hostinu anebo nějakou jinou slavnostní chvíli. Zajímavostí těchto kapitol je nejen jasné rozlišení toho, že provinění může být vědomé i nevědomé, ale i vypíchnutí situací, kdy se provinění dopustí někdo z kněžské třídy anebo ten, komu je svěřena jakákoli světská funkce a kdo je zde nazván světským knížetem.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.