11. 5. 2022

Biblický večer

SDÍLENÍ
Leviticus, kap. 1–7

Bible je Slovo, o němž jako křesťané věříme, že je inspirováno přímo Bohem a napsáno pro všechny generace, nejen pro ty, kteří ho četli a poslouchali jako první. Důvodem existence Písma je tedy Boží péče o člověka, protože svým Slovem mu sděluje nejen fakta o své existenci a události ze života vyvoleného židovského lidu, ale především svou vůli, jak se má člověk chovat v úplně konkrétních životních situacích. I přesto, že v knize Leviticus jde o texty, které byly definitivně redigovány někdy před 6. stoletím před příchodem Krista, jsou natolik adresné do každé doby, že je vhodné a důležité, aby si je osvojil i dnešní křesťan. Poté, co v předchozích týdnech kněz vysvětlil nejzákladnější pojmy i okolnosti, v nichž bylo prvních sedm kapitol Třetí Mojžíšovy knihy sepsáno, následuje vzájemné sdílení všech, kteří Písmo čtou a jsou otevřeni pro jeho výklad. Protože Bible se má a dá číst i žít pouze ve společenství.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.