15. 5. 2022

Přípravy - biřmování 15:00 - křest dětí 17:00

poledne.

V neděli pokračuje příprava k biřmování v 15:00 hodin pro ty, kteří již tuto přípravu zahájili. A v 17:00 setkání rodičů, kteří chtějí, aby jejich čekané nebo již narozené dítě bylo v naší farnosti pokřtěno. Vyžaduje se účast obou rodičů a bez malých dětí!

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.