6. 3. 2019

Postní kasička

Po celou postní dobu je možné přispět do postní kasičky umístěné v kostele.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.