2. 7. 2022

Slavnostní mše svatá k uvedení nového pražského arcibiskupa do úřadu

V sobotu 2. července v 10:00 hod bude při pontifikační mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostně uveden do úřadu nového pražského arcibiskupa dosavadní arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.