25. 10. 2022

Úterý 17:00 hod - je čas na růženec!

V úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá. Děkujeme za přípravu manželům Žižkovským a jejich zástupcům!

Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. Michala Kimáka, který pět let ležel v komatu u sester boromejek v Nemocnici Pod Petřínem. V modlitbě růžence se pokračuje i po jeho smrti v roce 2019: především na úmysly celé bubenečské farnosti, zejména v rámci Modlitby za svět.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.