10. 3. 2019

Křest

Svátost křtu bude udělena malému Peterovi Páleníkovi, synovi mladých kostelníků, a to při mši v 10:30.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.