2. 10. 2022

Příprava k biřmování a Hledači

V neděli 02. října proběhnou dvě mše svaté v 9:00 a v 10:30. A od 15:00 hod se sejdou ti, kteří se připravují k biřmování. Od 17:00 hod jsou zváni všichni hledači 2022/2023.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.