22. 11. 2022

Růženec se můžeme modlit společně. Jste zváni!

V úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá.

Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. Michala Kimáka, který pět let ležel v komatu u sester boromejek v Nemocnici Pod Petřínem. V modlitbě růžence se pokračuje i po jeho smrti v roce 2019: především na úmysly celé bubenečské farnosti, zejména v rámci Modlitby za svět.

Děkujeme, Karlu Žižkovskému a Marii Bílkové, že pro nás každý týden společnou modlitbu růžence připravují.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.