15. 1. 2023

Příprava k biřmování - začínáme v 15:00

Této svátosti se říká svátost dospělosti, protože o jejím přijetí by už neměl rozhodovat rodič, ale samotný kandidát, ale i proto, že uvědomělé přijetí darů Ducha Svatého, jehož přislíbil Ježíš svým učedníkům v kterékoli době, může způsobit odhodlání žít křesťanství nikoli jako dítě, které k tomu vedou či nutí rodiče, ale samostatně jako zralý muž či žena. Hájit svou víru, hájit Boha, hájit církev. To je někdy hodně náročné, možná až natolik, že někdo ani neví, zda to chce. Příprava k biřmování je určena pro každého dospělého (od 17 let), jenž sice byl někdy připravován k přijetí Eucharistie i svaté zpovědi, ale ještě nebyl biřmován a o Bohu či svém vztahu k němu aspoň přemýšlí. Jednou měsíčně se scházíme v neděli odpoledne, abychom konkrétní téma probrali, prodiskutovali a promodlili. A je docela možné, že někdo z těch, kdo tento cyklus devíti nedělních hodinek absolvuje, se nakonec rozhodne přijmout i samotnou svátost biřmování. A někdo možná také ne. Příprava je tedy otevřená i pro ty, kteří v tom nemají jasno.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.