Aktuality


1. 11. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

V pátek 1. listopadu si v církvi připomínáme zasvěcený svátek Všech svatých, jenž není jen dnem oslavy těch, kteří již dosáhli slávy...

4. 11. 2019

Společná modlitba

Bez Božího požehnání marné je naše namáhání, věděli už naši předkové. Za poslední roky přibylo v naší farnosti hodně nových akc...

6. 11. 2019

Biblický večer

DRUHÁ CESTA DO EGYPTA Rychle složili vaky na zem a každý otevřel svůj. On je postupně prohledal, od nejstaršího po nejmladšího. Pohár s...

6. 11. 2019

Maminky s dětmi

Vezměte s sebou své ratolesti a přijďte na faru ve středu dopoledne od 10 hodin, kdy si maminky na tzv. mateřské dovolené chtějí spolu popov...

dnes

Biblický večer

PRVNÍ CESTA DO EGYPTA Josef byl správcem země. Právě on prodával obilí všem obyvatelům. Jeho bratři přišli a hluboce se mu poklonili. K...

25. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z je...

27. 10. 2019

Misijní neděle

Třetí neděli v říjnu církev slaví misijní neděli – je to den, kdy se spolu s ostatními věřícími modlíme za ty národy, které ještě...

30. 10. 2019

Biblický večer

GENESIS 39-42 Společné úvahy nad uvedenými biblickými texty, myšlenky, otázky, vzájemné sdílení. K samostatné práci nad biblickými te...

31. 10. 2019

Aktivní senioři

Vendulka už má připraveno plno nápadů, čím vším mohou být nejen postarší dámy, ale i případní zájemci z řad pánů seniorů užiteč...


Sledujte nás na
našem facebooku


13. 3. 2019

Biblický večer

JAKUB MÁ STRACH ZE SVÉHO BRATRA

Jakub si řekl: „Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka… nezasloužím si všechno tvé milosrdenství… vysvoboď mě prosím z ruky mého bratra Ezaua. Bojím se…“

Když se Jakub blíží k zemi, kterou v době jeho pobytu u Lábana obsadil Ezau, dostane strach. I když mu Bůh požehnal, je si nejen vědomý svého předchozího provinění vůči svému bratrovi, ale i povinnosti mu nahradit způsobenou křivdu. Překvapivě ho nazývá svým pánem a posílá mu jako dar ohromné bohatství. Než se ale s bratrem potká tváří v tvář, zůstává osamocen na břehu potoka Jabok. Když padne noc, čeká ho zápas s neznámým… Co to vše znamená pro něho, a co pro nás?
Genesis 32

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.