27. 3. 2019

Biblický večer

JAKUBOVO SETKÁNÍ S EZAUEM

Jakub pokojně dorazil do kanaánského města Šekemu a utábořil se před městem. Potom postavil oltář a nazval jej ´El je Bůh Izraele´.

Zdá se, že příběh dvojčat Jakuba a Ezaua končí šťastně – Jakub se Ezauovi omluví, dává mu jako dík za odpuštění nemalý dar, Ezau ho vezme do náruče a odpustí mu, nabídne jemu i celé jeho rodině osobní ochranu a doprovod během dalšího putování. Nicméně něco zde nesedí. Proč Jakub opět Ezauovi nedůvěřuje? A proč mu lže, že půjde za ním a místo toho se společně se svým táborem vydá pomalu jiným směrem? Nakonec se usadí v Sichemu a postaví tam oltář.
Genesis 33

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.