21. 4. 2023

Noví hledači - setkávání začíná v pátek

O Velikonocích byli pokřtění dva mladí muži, kteří ještě před rokem možná ani netušili, že je Bůh osloví natolik, že budou moct veřejně před ostatními lidmi vyznat, že v něho věří a chtějí ve své další životní etapě hledat, jak mají žít podle Jeho vůle a přikázání. Nebyli však jedinými frekventanty ročního „hledačského“ kurzu. Naopak, mnohem více bylo těch, kteří si o víře chtěli povídat a nejen naslouchali výkladu, ale i vzájemně následně diskutovali o tom, jak předložené věci chápou oni. Stejně tak jsou tato setkání nabízena dospělým, kteří byli ke zpovědi nebo svatému přijímání připravováni jako malé děti anebo pouhým „rychlokurzem“ někdy vlastními rodiči či prarodiči. Začínáme v pátek 21. dubna po večerní mši svaté a stačí, abyste přišli. Vy anebo vaši partneři nebo kamarádi. Ideálně spolu…

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.