1. 5. 2023

Pondělí - Večer pro Egypt - Modlitba za svět

V rámci Modlitby za mír ve světě se od pondělí 1. května začínáme modlit za Egypt, úmysly na každý den za tuto zemi jsou na stolečku za kostelními lavicemi. Celý měsíc je rovněž možné podpořit charitní projekt egyptského biskupa v Alexandrii.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.