21. 6. 2023

Biblický večer

177. NESPOKOJENOST NA POUŠTI

Numeri, kap. 11

Jakmile se Izraelité vydali na cestu, vyvstaly nové potíže, většinou způsobené samotným lidem. Celá jedenáctá kapitola spojuje reptání na dvou místech: první je vybudováno na schématu: hřích lidu, Boží trest jako odpověď, Mojžíšova přímluva za lid a odpuštění, po němž teprve následuje pokračování v cestě. Není úplně jasné, na co si lid vlastně stěžuje: jde o nějaké zlo, útrapy, které s sebou putování přináší. Teprve o něco později začne lid reptat znovu, tentokrát je to otázka jídla: nejenže mají hlad, ale přejídají se každodenním pokrmem, který jim má sloužit jako posila na cestě. Místo many po Mojžíšovi chtějí maso. A Bůh je vyslyší, sešle jim křepelky. Místo zlepšení situace však nastává její zhoršení: přejedení masem vyvolalo závažné onemocnění a četná úmrtí. Mezitím již stárnoucí Mojžíš reorganizuje strukturu vedení a bere si k sobě sedmdesát starších z lidu.


Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.