AktualitySledujte nás na
našem facebooku


5. 5. 2019

Farní pouť

Hostem bude P. Jiří Korda, po mši svaté pak bude možnost společně pobýt na kostelní zahradě, kde bude postavený stan.
Jídlo a nápoje se budou přebírat přede mší svatou v čase 9:30-10:15.
MŠE V 9 HODIN ODPADÁ.

Copyright © 2018 - 2020 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.