19. 5. 2024

Letnice - Příprava rodičů ke křtu dětí - Hledači

Kromě tradičních dvou mší svatých (9:00 a 10:30) se v neděli na svátek seslání Ducha svatého (Letnice) budou konat odpolende ve farním centru dvě akce - v 17:00 příprava rodičů ke křtu dítěte a v 18:30 setkání hledačů (3).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.