31. 5. 2019

Tisíckráte tisíc

Tento měsíc se nebude konat sbírka na rekonstrukci fary. Kdo se chce do akce zapojit, může si vzít z kostela domů letáček, položený vzadu za lavicemi.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.