14. 8. 2019

Otevřený kostel

Pro všechny, kteří se i o prázdninách chtějí ztišit nebo se v klidu zastavit na modlitbu před svatostánkem, je i dnes v čase 15:00 - 17:30 otevřený kostel sv. Gotharda.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.