29. 9. 2019

Sbírka na církevní školství

I když není křesťan povinen své dítě přihlásit do církevní školky nebo školy, tam, kde jsou pro to vhodné podmínky (tzn. nejen dostatek věřících, ale především dostatek věřících a odborně vzdělaných učitelů) církev doporučuje, aby rodiče dali přednost takovému zařízení, kde se jejich dítě vedle předmětů jako je např. čeština, matematika, fyzika, informatika, biologie, zeměpis či cizí jazyky vzdělávalo i v katolickém náboženství. Různost náboženských společností, ale i teologické nesváry uvnitř katolické církve ukazují, že náboženské vzdělání chybí i nám dospělým. Sbírka poslední zářijové neděle bude ve všech kostelích pražské arcidiecéze určena na podporu církevních škol v Praze a okolí.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.