2. 10. 2019

Biblický večer

JOSEF V POTIFAROVĚ DOMĚ

Josef žil v domě svého egyptského pána. A jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že všechno, co dělá, Hospodin provází zdarem. Tak si Josef získal jeho přízeň a směl mu přisluhovat. Dokonce ho ustanovil správcem své domácnosti…

Genesis 39

Zdá se, že se Josefovi v Egyptě začíná dařit. Takto si také Židé (stejně jako ostatní okolní národy) představovali přízeň Boha. Projevuje však Bůh svou lásku a přízeň tím, že se jeho lidem všechno daří? V Josefově životě nastává náhlý zvrat: vše se změní v okamžiku, kdy se o krásného mladíka začne zajímat Potifarova manželka a začne ho svádět.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.