Aktuality


dnes

Biblický večer

STAROVĚKÝ EGYPT V zemi nastal hlad, jiný než ten, který byl v době Abrahámově. Izák proto odešel do Geraru k pelištejskému králi Abime...

dnes

Modlitba za Afghánistán

Historicky bylo mezi Afghánistánem a Československem uzavřeno několik mezinárodních smluv a dohod. Modleme se za to, aby mezi našimi národy ...

23. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvor...

24. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvor...

25. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvor...

26. 1. 2020

Žehnání ikon

Při mši v 9 hodin.

26. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvor...

26. 1. 2020

Koncert podané ruky

V kostele sv. Gotharda se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sejdou výjimeční umělci: opěrní pěvci Jana a Václav Siberovi předst...

28. 1. 2020

Zádušní mše

Většinu z nich jsme neměli možnost poznat osobně, přesto mají velkou zásluhu na tom, že naše farnost existuje: zemřelí kněží, působíc...


Sledujte nás na
našem facebooku


20. 11. 2019

Biblický večer

TŘETÍ CESTA DO EGYPTA

Jakub tedy vyšel z Beršeby. Izraelovi synové vezli svého otce, své děti a ženy na vozech, které faraon poslal. Vzali s sebou i svá stáda a svůj majetek, který získali v Kanaánu.

Genesis 46

Na rozdíl od předchozích dvou cest, kdy Izraelovo potomstvo odchází do Egypta jako žebráci, odkázáni na milost tamních vladařů, tentokrát opouští zaslíbenou zemi jako vyznamenaná skupina lidí. Zdá se, že Boží požehnání se naplňuje: nevyhynuli hlady, usmálo se na ně štěstí v dobrém postavení jejich bratra. Co na tom, že je to jinde, než v zemi, o níž Bůh řekl jejich předkům, že se stane jejich domovem?

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.