8. 1. 2020

Biblický večer

JAKUBŮV POHŘEB A JOSEFOVA SMRT

Když dorazili do Goren-Atadu, který je za Jordánem, spustili tam velký a žalostný nářek. A Josef uspořádal za svého otce sedmidenní smuteční slavnost. Místní kanaánští obyvatele uviděli tryznu v Goren-Atadu a říkali: „To mají Egypťané velikou tryznu.“

Genesis 50

Poslední kapitola knihy Genesis předkládá několik otázek, na které si běžný čtenář sotva dokáže odpovědět: Proč mluví kanaánští o Egypťanech, když Jakuba pohřbívají Židé, jejichž přítomnost v Kanaánu přece musela být známá? Proč se o smrti Jakuba píše tak dlouho, ale smrti Josefa, jenž zachránil celý izraelský rod před vyhynutím, je věnováno pouze několik posledních vět v kapitole? A proč se nechávají oba – Jakub i Josef balzamovat, když to byl typicky egyptský zvyk, a přejímat egyptské zvyklosti bylo Židům zapovězeno?

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.