22. 1. 2020

Biblický večer

STAROVĚKÝ EGYPT

V zemi nastal hlad, jiný než ten, který byl v době Abrahámově. Izák proto odešel do Geraru k pelištejskému králi Abimelekovi. Ukázal se mu však Hospodin a řekl mu: „Nechoď do Egypta, ale zůstaň v zemi, kterou ti ukážu. Buď v ní jako host…“

Genesis 26,1-2; Gn 42,1-3

Přesto, že Bůh Izákovi výslovně zakázal v době hladu sestupovat do Egypta a přikázal mu zůstal v Kanaánu, a to dokonce s příslibem, že mu tam bude žehnat, už jeho syn Jakub ve stejné situaci posílá své potomstvo do zakázané země, aby tam hledal svou záchranu. Proč je Egypt pro Izrael tak nebezpečný? Málokoho z nás napadne, že v době, kdy se kočovní Hebrejové, bydlící ve stanech, ocitnou v zemi faraónů, naleznou civilizované obyvatelstvo, které už v té době staví nejen cihlové domy, ale i kamenné pyramidy. Není náhodou jejich bůh pravým bohem, když se jim (na rozdíl od Izraele) opravdu daří?

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.