5. 1. 2020

Vánoční hra pro děti a dospělé

Ing. Jan Novák je civilním povoláním sice lesním inženýrem, ale jeho srdce kromě lesů patří loutkovému divadlu – jako režisér i herec Říše loutek je nositelem řady významných ocenění, naposledy Ceny Ministerstva kultury za rok 2018. Spolu se svými kolegy připravili vánoční hru nejen pro děti s názvem Nám, nám narodil se – a toto dílo, které již shlédlo několik tisíc diváků, přijde konečně představit i do své mateřské farnosti v Bubenči. V neděli odpoledne v 16 hodin přijďte do kostela včas, aby děti viděly a dospělí aby aspoň slyšeli. Na závěr si pak budeme moct všichni spolu zazpívat a na schodech kostela spolu s herci zahájíme Tříkrálovou sbírku.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.