12. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Obyvatelstvo Afghánistánu netvoří jeden národ, ale větší či menší kmenové svazy, které se domlouvají více než dvaceti jazyky.
Modleme se za veškeré obyvatelstvo země, aby paštunská většina neutiskovala ostatní národnostní a jazykové menšiny.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.