24. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Negramotností trpí nejen civilní obyvatelstvo Afghánistánu, ale i tamní bezpečnostní a policejní jednotky.
Modleme se za rozvoj všech stupňů škol a vzdělávacích institutů a za zvýšení smyslu pro povinnost afghánského obyvatelstva.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.