1. 3. 2020

1. postní neděle

Při mši v 9 hodin proběhne 1. skrutinium a také jmenování nového člena PRF.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.