9. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Před několika lety hledali v Andoře někteří jednotlivci i firmy daňový ráj, protože až do roku 2013 se zde neplatila daň z příjmů.
Modleme se za zodpovědnost všech občanů jakéhokoli státu, kteří požívají jeho služeb a ochrany, aby si byli vědomi Kristova požadavku „dávat císaři, co patří císaři“.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.