Aktuality


19. 8. 2022

I v době prázdnin otevřený kostel v pátek

V pátek již od 15:00 hod bude otevřen kostl pro soukromou modlitbu, adoraci, zastavení po uplynulém týdnu. Od 17:30 mše svatá.Sledujte nás na
našem facebooku


11. 4. 2020

Bílá sobota

Kristus v hrobě:

Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách, ti, kteří ji tvoří hledají způsob, jak a kdy uctít ukřižovaného Ježíše (láska k Bohu) a jak a kdy doprovodit katechumeny, kteří bývají právě o nastávající noci pokřtěni.

Doporučený text z Bible:
List Židům, kapitola 4.


Velikonoční vigilie - veliká noc:

Ve tmě se objevují první záblesky světla, aby se jeho plamen stále více rozhoříval. Od světla se rozsvěcují svíce, jež drží pokřtění i ti, kteří se teprve na křest chystají. Právě dnes se čte několik čtení ze Starého i Nového Zákona a po jejich skončení přijímají katechumeni křest i biřmování.
Všichni křesťané slaví nejen vzkříšení Ježíše Krista, ale i skutečnost, že vzkříšený Kristus víc už neumírá a může žít ve světě dál i prostřednictvím nás, kteří přijímáme svátosti, které nám na zemi zanechal.

Doporučený text z Bible:
Skutky apoštolů, kapitola 10
Evangelium podle Matouše, kapitola 28.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.