18. 4. 2020

Připravuje se fara

Nejen farní zahrada, ale ani farní centrum nezahálí: pojďte se do něj na chvíli prostřednictvím kamery podívat

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.