18. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Země nemá centrální banku, ale její funkci plní Národní andorrský institut financí.
Modleme se za finančně a ekonomicky vyspělé země, aby se vzájemně nepředháněly v tom, kdo má větší vliv na svět, ale spíše v tom, kdo se více stará o své nejnuznější.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.