Aktuality


dnes

Výstav Eucharistie 17:00

V letních měsících chceme obvykle víc odpočívat. Nejde pouze o načerpání nových fyzických sil, ale o celkovou regeneraci organismu, vyčer...

dnes

Modlitba za Arménii

Jednou z největších památek Arménie je pohanský chrám Garni, zařazený na seznam památek UNESCO, jenž se stává místem setkávání novopo...

dnes

Příprava k biřmování

Kandidáti letošního udělování svátosti biřmování se dnes sejdu již posedmé, aby pokračovali v přípravě k jejímu přijetí. Sraz je na...

8. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie je v regulérním válečném stavu s Ázerbájdžánem a v téměř válečném stavu s Tureckem. Modleme se především za oblast Náhorn...

9. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská kuchyně s četným užíváním koření a zeleniny patří k vyhlášeným ve světě. Modleme se za všechny gurmány, kteří si rádi...

9. 8. 2020

Křest

Dnes při mši svaté v 9 hodin bude pokřtěna Filipína Vacíková, dcera Iva Vacíka a Venduly, roz. Danielové.

15. 8. 2020

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

I když v římskokatolické církvi si tuto skutečnost, že Ježíšova Matka byla vzata do nebe i se svým tělem hned po ukončení svého pozemsk...

21. 8. 2020

Farní víkend v Hejnicích

Stejná víra by nás měla každým týdnem a každým rokem stále více přibližovat nejen k Bohu, ale i k sobě navzájem. Přikázání lásky k...


Sledujte nás na
našem facebooku


29. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15.

NOVÉ ROZMLOUVÁNÍ S HOSPODINEM

Tu Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi a mluv k faraonovi, egyptskému králi, aby propustil Izraelity ze své země.“ Mojžíš Hospodinu odpověděl: „Hle - ani Izraelité už mě neposlouchají, jak mě bude poslouchat faraon?“

Exodus 6,2-7,7

Stále dokola ta samá písnička. Bůh po Mojžíšovi chce, aby se vydal za egyptským faraonem, a Mojžíš se brání, protože se na toto povolání necítí. Už po několikáté. Židé v této kapitole doposud nevnímají pouze část historického povolání jejich velkého předka, ale především ukázku vztahu Boha k člověku, kterého vyvolil a téhož člověka k Bohu, v němž je zahrnutý i vztah Boha k lidu, který si vyvolil a téhož lidu ke svému Bohu. Stejně jako se Mojžíš bránil velkému a vznešenému úkolu, bude se mu ve svých dlouhých dějinách bránit i celý židovský národ.

Copyright © 2018 - 2020 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.