31. 5. 2020

Seslání Ducha svatého

Křest čtvrtého katechumena.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.