9. 6. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 se na faře koná nový (letní) cyklus příprav na manželství, mohou se ho zúčastnit i ti, kteří zatím nemají stanovený termín svatby.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.