28. 6. 2020

Sbírka na bohoslovce

Proběhne při všech nedělních mších.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.