8. 1. 2019

Úklid kostela po Vánocích

Stejně jako před Vánoci, tak i po skončení vánoční doby je vhodné, aby se sešla farní rodina, pro kterou je kostel sv. Gotharda velmi důležitý a společně odklidila a vynesla stromky, uložila zpět do skříně stojany a osvětlení, pečlivě zabalila všechny figurky z betléma a poté umyla podlahu a vyluxovala koberce. I když je použitý ženský rod, tou farní rodinou je myšlen kdokoli – muž, žena, dítě… společně s panem farářem. Sejdeme se v úterý 8. ledna večer po mši svaté (tzn. cca v 18.30).

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.