30. 8. 2020

Vyprovázení bohoslovců

Při mši svaté společně vyprovodíme do semináře jak Jakuba Sobotku, který nastupuje do Teologického konviktu v Olomouci, tak Michala Hladíka, který pokračuje ve své přípravě na kněžství v 5. ročníku KTF. Po mši svaté je připravené malé pohoštění ve Stromovce, vezměte si s sebou do kostela deky!

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.