31. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská vláda nemá ministerstvo vnitra, zato má ministerstvo pro mimořádné situace.
Modleme se za bezpečnost této země, aby pracovníci arménské policie pracovali obětavě a svědomitě, a sami nepodléhali klientelismu a korupci.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.