Aktuality


9. 3. 2021

Setkání akolytů

Poslední měsíce ukazují, že je zapotřebí nejen udržet staletí zažité formy, ale také objevovat nové, které pomáhají prožívat tento p...

10. 3. 2021

Biblický večer

112. BITVA S AMALEKEM Exodus 17, 8–16 Tento příběh ukazuje jiný typ nebezpečí, na který mohou Izraelité při putování pouští naraz...

12. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout náma...

13. 3. 2021

Pěší kající pouť

Společně organizovaná kající pouť ke Svatému Janu pod Skálou sice z důvodu vládních opatření padla, nicméně nepadla možnost individuá...

14. 3. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí ...

14. 3. 2021

Příprava ke křtu dítěte

V 17 hodin se koná příprava rodičů před křtem svého dítěte - při dodržené všech bezpečnostních podmínek se sejdou oba rodiče bez dě...

17. 3. 2021

Biblický večer

111. JETHROVO POŽEHNÁNÍ A RADA Exodus 18, 1–27 Zajímavá postava, která se najednou vynoří v biblickém prostředí, je Mojžíšův tc...

19. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout náma...

21. 3. 2021

Třetí skrutinium katechumenů

První informace o průběhu křestních obřadů máme paradoxně z doby, kdy křesťané neměli svobodu, byli pronásledováni a oficiálně se nem...


Sledujte nás na
našem facebooku


5. 9. 2020

Svatba v 15:00

Do manželství dnes v naší farnosti vstoupí také Richard Pabišta a Katarína Sabolová; nezapomeňme ani na tento mladý pár, který chce i nadále patřit do našeho farního společenství.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.