Aktuality


dnes

I v době prázdnin otevřený kostel v pátek

V pátek již od 15:00 hod bude otevřen kostl pro soukromou modlitbu, adoraci, zastavení po uplynulém týdnu. Od 17:30 mše svatá.Sledujte nás na
našem facebooku


3. 3. 2021

Biblický večer

111. TŘETÍ ZKOUŠKA: VODA ZE SKÁLY
Exodus 17, 1–7
Putující Izrael se dostává až na jih Sinajského poloostrova, na poušť Sin, na místo bez pitné vody. Lidé unavení z cesty se již po několikáté osopí na Mojžíše a remcají proti němu. Zapomínají na zázračné vysvobození, na přechod Rudým mořem, nejsou dostatečně vděční za každodenní pokrm, nedokáží se zcela spolehnout na Hospodinovu péči. Mojžíš se modlí za sobě svěřený lid a Hospodin na jeho modlitbu odpovídá: nechává ze skály vytrysknout pramen pitné vody. To vše se odehrává na místě zvaném Massa a Meriba.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.