13. 3. 2021

Pěší kající pouť

Společně organizovaná kající pouť ke Svatému Janu pod Skálou sice z důvodu vládních opatření padla, nicméně nepadla možnost individuální kající poutě - najdeme odvahu si v tento den dát silné postní předsevzetí a o hladě se vydat alespoň na území Prahy nikoli na procházku, ale na skutečnou několikakilometrovou pouť, při níž bude každý z nás Pána Boha prosit za odpuštění svých vin a vyslyšení svých modliteb? Cíl poutě je individuální...

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.