14. 4. 2021

Biblický večer

114. PŘÍCHOD K HOŘE SÍNAJ
Exodus 19, 1–25
Zatímco čtenář ví, co se stane na hoře Sínaj,
izraelský lid ani jeho vůdce Mojžíš netuší nic,
co je čeká. Jsou plně v rukou Boha, o kterém
nevědí ani to, jak se jmenuje, ani to, co přesně po nich chce. Když byli v Egyptě, měli nějaké jistoty: pod Egyptem sice úpěli, protože
jim domácí obyvatelstvo dávalo najevo, že
jsou pouze cizinci, kteří jim mají otročit, ale
přeci jen se měli kam vrátit každý večer po
práci a mohli spolu s ostatními soukmenovci
mít nějaké své vymezené území. Nyní, obklopení pouští, nemají nic. A ten neznámý Bůh
po nich žádá, aby se tři dny postili, jinak přijde další pohroma…

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.