3. 5. 2021

Modlitba za Bělorusko

V uplynulém roce bylo o tomto státě, ležícím na severovýchodním okraji Evropy, hodně slyšet. Nepokoje a protesty tisíců demonstrantů nejen v běloruských městech, ale i na venkově, nebylo možné přehlédnout a přeslechnout, zvláště když běloruská státní policie postupně zatýkala nejen nejaktivnější demonstranty, ale i čelné představitele opozice, požadující okamžité odstoupení prezidenta Lukašenka. Jedna z nich, držitelka Nobelovy ceny Světlana Alexijevičová, musela být dokonce ve svém bytě hlídána několika zahraničními diplomaty, mezi nimiž nechyběl ani český velvyslanec Tomáš Pernický. Ten byl na znamení solidarity s Polskem a Litvou, jejichž velvyslance Minsk vypověděl ze své země, také na týden odvolán na konzultace do pražského Černínského paláce, což je v rámci mezinárodních dohod signál, naznačující nesouhlas s děním v zemi diplomatova vyslání. Modlitbu v květnu věnujeme právě Bělorusku.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.