15. 5. 2021

Nedělní sbírka

Sbírka do fondu na platy kněží při všech nedělních mších.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.