1. 4. 2023

Křížová cesta

Křížová cesta / 1., 8. a 15. 4. 2022
Stejně jako různé filmy a divadelní představení pomáhají divákům intenzivněji prožít určité dramatické životní etapy svých hrdinů, může se pomocí křížové cesty dostat věřící do hlubšího vztahu s trpícím Ježíšem. U každého ze čtrnácti zastavení si můžeme nejen vzpomenout na to, co se tenkrát, když Pilát rozhodl o rozsudku Ježíšovy smrti, doopravdy stalo, ale také to, že jsme byli a stále jsme u každé Ježíšovy bolesti a každého jeho zranění. Bohužel nikoli jako samaritáni, kteří mu v této situaci pomáhají, ale naopak jako ti, kteří mu tyto rány způsobují. Středověká forma postní modlitby se může díky aktualizaci stát moderní a přitažlivou. I když bude možná bolet i nás, a i když možná z kostela budeme odcházet smutní. Ale nemělo by právě smutek vyvolat vědomí, že každým hříchem Ježíše zraňujeme?

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.