• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Aktivity

  Farnost je spředevším společenství, které drží pohromadě nejen víra v Ježíše Krista, ale i láska, kterou se snaží prokazovat jeden druhému a společně světu. 

  Zodpovědné osoby za jednotlivé oblasti farního života:

  kostelník: Zdeněk KOPKA, zástupce: Peter PÁLENÍK

  vedoucí úklidu: Věra KOPKOVÁ, zástupce: Maria MILGROM

  aranžérka: Terezie SEDLÁČKOVÁ, zástupce: Karolína UHROVÁ

  technická správa kostela: Josef MÁRA

  vedoucí varhaníků: Ludmila JURÁNKOVÁ, zástupce: František KOP

  sbormistr: Ondřej FAJSTAVR

  vedoucí ministrantů: Matěj DYNYBYL, zástupce: Jakub SOBOTKA

  vedoucí akolytů: Vojtěch DYNYBYL

  vedoucí žalmistů: Anna OTRUBOVÁ

  příprava dětského materiálu na mše: Irma TÓTHOVÁ

  vedoucí mládeže: Vojtěch OTRUBA

  vedoucí děvčat: Anna VOBECKÁ

  katecheté: Klára VERNEROVÁ, Daniela STOLAŘOVÁ

  vedoucí charity: Tereza NERADOVÁ, zástupce: Václava HILBERTOVÁ

  návštěvy nemocných: Eliška KOSMÁKOVÁ

  modlitba růžence: Karel a Ludmila ŽIŽKOVSKÝCH

  kronikář: Štěpán DUHÁŇ

  web a facebook: Barbora BLÁHOVÁ

  časopis Gothard: Jakub SOBOTKA

  cyklovýlet: Ondřej BERÁNEK

  pěší pouť: Matěj DYNYBYL

  motorkářská pouť: Michal HLADÍK

  Noc kostelů: Dagmar DYNYBYLOVÁ

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Varhaníci
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Návštěvy starých a nemocných

  16.12.2018

  Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto dny přivezli i své staré, nemocné či nemohoucí příbuzné a přátele, aby nezůstali osamoceni ve svých domovech, nemocnicích či ústavech. Připravit je na Vánoce po duchovní stránce pomůže i kněz – otec Miloš je chce navštívit v pátek 21. prosince dopoledne; napište proto prosím co nejdříve (nejpozději v neděli 16.12.) na farní emailovou adresu farnost.bubenec@gmail.com jejich jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a telefonický kontakt, na který ve středu oznámí přibližnou hodinu svého příchodu.

  Více »

  Nešpory 17:00

  14.12.2018

  Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

  Více »

  Roráty při svíčkách

  13.12.2018

  Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

  Více »

  Biblický večer

  12.12.2018

  KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, že jde o velký duchovní poklad, jenž je tomuto lidu svěřen přímo od Hospodina. Proto po babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.) pečlivě tyto písně sesbírali do jedné knihy. Podle prastaré ústní tradice některé žalmy složil sám král David. Žalm 130 – biblický večer vede Michal Hladík (bohoslovec).

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz