• Domů
 • O farnosti
 • Bohoslužby
 • Aktuality
 • Kontakty
 • Aktivity
 • Fotogalerie
 • Farnost sv. Gotharda Praha 6 - Bubeneč

  „Církev zavrhuje hřích, protože musí říkat pravdu, ale zároveň toho, kdo se považuje za hříšníka, objímá a zahrnuje nekonečným Božím milosrdenstvím.“

  Aktivity

  Farnost je spředevším společenství, které drží pohromadě nejen víra v Ježíše Krista, ale i láska, kterou se snaží prokazovat jeden druhému a společně světu. 

  Zodpovědné osoby za jednotlivé oblasti farního života:

  kostelník: Zdeněk KOPKA, zástupce: Peter PÁLENÍK

  vedoucí úklidu: Věra KOPKOVÁ, zástupce: Maria MILGROM

  aranžérka: Terezie SEDLÁČKOVÁ, zástupce: Karolína UHROVÁ

  technická správa kostela: Josef MÁRA

  vedoucí varhaníků: Ludmila JURÁNKOVÁ, zástupce: František KOP

  sbormistr: Ondřej FAJSTAVR

  vedoucí ministrantů: Matěj DYNYBYL, zástupce: Jakub SOBOTKA

  vedoucí akolytů: Vojtěch DYNYBYL

  vedoucí žalmistů: Anna OTRUBOVÁ

  příprava dětského materiálu na mše: Irma TÓTHOVÁ

  vedoucí mládeže: Vojtěch OTRUBA

  vedoucí děvčat: Anna VOBECKÁ

  katecheté: Klára VERNEROVÁ, Daniela STOLAŘOVÁ

  vedoucí charity: Tereza NERADOVÁ, zástupce: Václava HILBERTOVÁ

  návštěvy nemocných: Eliška KOSMÁKOVÁ

  modlitba růžence: Karel a Ludmila ŽIŽKOVSKÝCH

  kronikář: Štěpán DUHÁŇ

  web a facebook: Barbora BLÁHOVÁ

  časopis Gothard: Jakub SOBOTKA

  cyklovýlet: Ondřej BERÁNEK

  pěší pouť: Matěj DYNYBYL

  motorkářská pouť: Michal HLADÍK

  Noc kostelů: Dagmar DYNYBYLOVÁ

  Aktivity

 • Dívčí parta
 • Farní charita
 • Farní mládež
 • Chrámový sbor
 • Ministranti
 • Modlitba růžence
 • Noc kostelů
 • Výzdoba kostela
 • Opravy a rekonstrukce
 • Novinky

  Setkání mládeže od 18:30

  23.11.2018

  Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem katolické církve.

  Více »

  Pastorační rada

  20.11.2018

  Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání PRF. Děkujeme!

  Více »

  Ministrantská schůzka

  18.11.2018

  Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem.

  Více »

  Příprava rodičů ke křtu dítěte od 17:00

  18.11.2018

  Rodiče, kteří touží pokřtít v naší farnosti své dítě, absolvují jedno společné setkání s knězem, kde se dozví o závazcích, které na sebe při křtu přebírají, o podmínkách pro kmotrovství, ale i o průběhu křestního obřadu.

  Více »
  Archiv novinek »
  stránky vytvořeny službou
  skvělýweb.cz